Uutiset

Muistatko Bond-tyttö Denise Richardsin? Tältä Starship Troopersistakin tuttu näyttelijä näyttää nykyään

Muropaketti - 8 min 45 s sitten

Denise Richards teki 90-luvulla näyttäviä ison luokan elokuvia. 2010-luvulla tilanne on toinen.

Starship Troopers (1997), Villit kuviot (1998), 007 – Kun maailma ei riitä (1999)…

1990-luvun loppupuoli oli hyvää aikaa Denise Richardsille. Niin monen muun ysäritähden tavoin ”Christmas Jones” on kuitenkin nykyään kadonnut valkokankailta, ja tekee suoraan dvd:llä ja digitaalisessa jakelussa ilmestyviä elokuvia.

Denise Richardsin tuorein elokuva on ö-luokan kauhuelokuva The ToyBox, joka julkaistiin USA:ssa tällä viikolla.

Alta löytyvä näyte paljastaa, miltä Richards nykyään näyttää ja millaisissa elokuvissa hän nykyään esiintyy.

"Poikien pitäisi pystyä ottamaan haltuun tyttömäisiä ominaisuuksia, koska niitä tarvitaan elämässä" – Poikatutkimus pyrkii purkamaan sukupuolistuneita käytäntöjä, joita on kaikkialla

Yle uutiset - 14 min 6 s sitten

Pojat ovat poikia, kuuluu ikivanha sanonta.

Poikuuteen ja miehisyyteen katsotaan yleisesti kuuluvan tietynlaiset asiat. Poikien odotetaan olevan maskuliinisia, rationaalisia, urheilullisia, kovia ja uhkarohkeitakin. Väkivaltakin on poikien juttu.

Kaikki ominaisuudet asteikon toisessa päässä ovat tyttöjen tai "homojen hommaa".

Mutta kaikki pojat eivät mahdu yhteiskunnan heille muovaamaan ahtaaseen muottiin.

On arvokkaampaa hoivata konetta kuin elävää ihmistä

"Sukupuoli "lukitaan" viimeistään synnytyssairaalassa värikoodattujen tunnisteiden ja sosiaaliturvatunnuksen myötä. Elämänkulun myöhemmissä vaiheissa biologisiksi pojiksi tunnistettuja lapsia ja nuoria ympäröi maailma, jossa heiltä odotetaan poikamaiseksi katsottua käytöstä."

Laura Koivunen / Yle Uutisgrafiikka

Näin todetaan lokakuussa julkaistavan Poikatutkimus-kirjan johdannossa. Kirja on ensimmäinen suomalaista poikatutkimusta esittelevä tieteellinen kokoomateos.

Yksi kirjan tavoite on tarkastella kriittisesti yhteiskunnan sukupuolistuneita rakenteita, kertoo yksi kirjan toimittajista, Oulun yliopiston akatemiatutkija Tuija Huuki.

Huukin mukaan maskuliinisuutta ja sitä, mitä pidetään miehisenä, on arvostettu aina korkeammalle. Rationaalisuus on arvokkaampaa kuin tunnelähtöisyys.

– Saat isompaa palkkaa siitä, kun painat paperitehtaalla nappia ja huolehdit koneesta, kuin siitä, että olet päiväkodissa ja huolehdit elävästä ihmisestä. Kyse lienee paitsi logiikasta, jossa tuottavuus määrittää työntekijöiden palkkaa melko paljon, myös siitä, että miehisyyttä ja miehiseksi katsottuja asioita on arvostettu ja arvostetaan enemmän.

Siksi miehiseksi katsotuista asioista poikkeaminen on pojalle usein vaikeaa. Tyttöjen poikamaista toimintaa ymmärretään paremmin, mutta poikien tyttömäistä toimintaa ei välttämättä katsota kovin hyvällä.

Työelämässä ja maailmassa tarvitaan sekoittumista

"Kaksinapaisen tyttö-poika -jaottelun käyttäminen kaiken selittävänä "supermuuttujana" on syytä kyseenalaistaa." (ote Poikatutkimus-kirjasta)

Miksi?

Siksi, että se kaventaa ihmisessä olevia moninaisia kykypotentiaaleja, perustelee Tuija Huuki. Ihmisen pitäisi pystyä hallitsemaan kaikenlaisia taitoja hiljentymisestä ja itkemisestä voimalliseen itseilmaisuun. Kaikille taidoille on paikkansa maailmassa ja elämässä jossain kohtaa.

Jos poikia kielletään ottamasta haltuun intiimi herkkyys ja tunteet ja tytöiltä evätään rationaalisuus ja johtajuus, jää puolet ihmisessä olevista kykypotentiaaleista käyttämättä.

– Poikien pitäisi pystyä ottamaan haltuun niitä ominaisuuksia, mitä pidetään tyttömäisinä, koska niitä tarvitaan elämässä, Huuki sanoo.

Huukin mielestä on vahingollista, jos poika ei opi suremaan ja kohtaamaan toisia tunnetasolla. Tunteiden patoaminen voi johtaa siihen, että ennemmin tai myöhemmin paineet kasvavat liian suuriksi ja tunteet purkautuvat ulos hallitsemattomasti, esimerkiksi päihteiden käytöllä tai väkivallalla.

– Elämä on aika kuluttavaa, jos pitää padota tunteet, tehdä riskialttiit temput, ryypätä ja rellestää osoittaakseen olevansa mies.

Oulun yliopiston akatemiatutkija Tuija Huuki.Mikko Törmänen

Huukin mukaan työelämässä ja maailmassa tarvitaan sekoittumista. Hoiva-aloille tarvitaan miehiä ja miesenergiaa ja johtajaportaaseen naisia ja naisenergiaa.

– Tiedämme mitä ylikorostunut teknologiakeskeisyys ja rationaalisuus ovat tuottaneet planeetallemme. Sieltä ovat puuttuneet herkkyys ja hoiva sekä vastuuajattelu, jonka pitäisi kohdistua myös ympäristöön. Ja tässä on tulos.

Mieheys on jatkuvassa muutoksessa

Miehenä olemista ja miehen mallia perustellaan usein hormoneilla tai evoluutiolla. Huukin mukaan tutkimuksen valossa väite on liian yksioikoinen.

– Evoluutio ei yksin selitä miehenä toimimista ja mieheksi kasvamista. Tutkimus ei ole pystynyt osoittamaan selkeää syy-seuraus -suhdetta luolamiesajoilta. Se on spekulatiivista.

– Kirjan sanoma on se, että mieheys rakentuu lukemattomien eri tekijöiden vaikutuksesta. Siinä on niin paljon kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentunutta, että niitä asioita voidaan muuttaa. Ja mieheys muuttuukin, koko ajan.

Huuki antaa esimerkkejä historiasta. Antiikin Kreikassa homoseksuaalisuus oli normaalia. Barokin puuteroidut miehet olivat todella laittautuneita ja pröystäileviä sukkahousuissaan ja peruukeissaan.

Muutoksen mahdollisuus on Huukin mukaan koko ajan olemassa. Pojat ovat kyvykkäitä vaikuttamaan omiin ympäröiviin olosuhteisiinsa.

Monipuolisempia uravalintoja ja lisää lukuintoa

"Kun osoitetaan, että poikia on monenlaisia ja poikuus on monenlaista - ja kun samalla puretaan sukupuolistuneita käytäntöjä - avautuu merkittäviä mahdollisuuksia myönteisiin yhteiskunnallisiin seurauksiin."

Poikatutkimus-kirjan viesti on, että ahtaiden sukupuolinormien ylittäminen on mahdollista ja se kannattaa.

Ensinnäkin se voisi toimia ratkaisuna oppimisen ongelmiin, kasvattaa koulumyönteisyyttä ja lisätä poikien lukuintoa.

Huukin mukaan lukutoukkapoika nähdään usein ei-poikamaisena. Eräässä tutkimuksessakin poika kertoi, että yleensä vain homot pitävät lukemisesta. Lukeminen voi siis joissain poikayhteisöissä olla huono juttu ja heikentää pojan asemaa.

Huukin mukaan ilmiötä ei aina tunnisteta.

– Vaikka me kuinka kehittelemme lukumyönteistä pedagogiikkaa ja kannustamme lukemaan, se ei välttämättä kohtaa poikien omia alakulttuurisia arvoja. Meidän pitäisi pureutua niihin.

Laveampi mieskuva toisi mukanaan myös monipuolisempia uravalintoja ja vähemmän sukupuolistuneet työmarkkinat.

Jos pojat pienestä pitäen kasvatetaan ajattelemaan, että heitä varten ovat vain matematiikka ja tekniikka, silloin he myös hakeutuvat sellaisille aloille, Huuki perustelee.

Sama koskee myös tyttöjä, mutta ei yhtä paljon.

– Siihen on satsattu, että tytöt hakeutuisivat teknisille aloille. Mutta siihen ei ole vielä juurikaan satsattu, että pojat hakeutuisivat esimerkiksi hoiva-aloille, koska miehen feminiinisyys on tiedostamattomalla tasolla epäarvo.

Vähemmän naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Mitä väkivaltaisempi mieskuva on, sitä enemmän on myös naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Huuki kertoo, että kulttuuriantropologiassa on dokumentoitu eri aikoina maailman eri kolkissa kulttuureja, joissa esiintyy hyvin vähän väkivaltaa.

Ja toisaalta on maita, joissa sitä on paljon, kuten Suomessa.

– Meillähän on kovin karski mieskuva, jos vertaa vaikka Ruotsiin. Ruotsissa maskuliinisuuskuva on pehmeämpi kuin meillä ja tämä voi olla yksi syy siihen, miksi meillä monesti kuulee puhuttavan siitä, miten ruotsalaismiehet ovat homoja. Vaikka otaksuttavasti ne homoseksuaalisuuden luvut eivät ole siellä yhtään sen kummempia kuin täälläkään.

– Jos meidän mieskuva muuttuu pehmeämpään suuntaan, sen seurauksena naisiin kohdistuva väkivalta todennäköisesti vähenee. Miehet pystyvät käsittelemään tunteitaan muutenkin, kuin lyömällä vaimoa, Huuki sanoo.

Pojat ovat muutakin kuin poikia

Huukin mukaan tähänastinen keskustelu pojista on ollut liian yksisilmäistä: pojat on niputettu yhdeksi ryhmäksi.

Keskustelussa ei ole Huukin mielestä päästy riittävän yksityiskohtaiseen analyysiin siitä, keitä poikia tarkemmin ottaen koulutuksen, lukemisen, väkivallan ja syrjäytymisen haasteet oikein koskevat. Keskustelu on perustunut olettamukselle, että poikia kohtaavat ongelmat koskevat kaikkia poikia samalla tavalla.

– Meillähän on ihan valtavasti hyvin pärjääviä poikia. Jos katsomme pitkittäisesti, mitä tapahtuu, kun pojat tulevat nuoreen aikuisuuteen, niin nimenomaan nuoret miehethän nappaavat johtavat paikat työelämässä esimerkiksi. Se, jos mikä, on pärjäämisen merkki.

Sukupuolentutkimuksessa ja Poikatutkimus-kirjassa ei pyritä yleistämään asioita vaan katsotaan, mitä kaikkea poikuus on ja miten moninaisessa maailmassa pojat elävät.

Tyttötutkimusteoksia on julkaistu Suomessa jo kuusi. Poikatutkimus-kirjalle on siis tilausta paitsi yhteiskunnallisesti myös suomalaisen tieteen kentällä. Kirjassa on useita tieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelevät muun muassa miehen mallin käsitettä historian valossa, poikien koulumaailmaa ja lukemista, poikien haavoittuvuutta, väkivaltaista maskuliinisuutta sekä poikien erilaisia yhteisöjä.

Kirja kokoaa samojen kansien väliin jatkuvasti kehittyvää sukupuolivastuullista poikatutkimusta. Sukupuolivastuullisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että tutkijat ymmärtävät, että on monenlaisia poikia ja myös sen, millaisia sukupuolistuneita odotuksia poikiin kohdistuu.

Esimerkiksi työväenluokkaisista taustoista tulevat pojat kasvavat merkittävästi erilaisessa kokemusmaailmassa kuin keskiluokkaisista taustoista tulevat pojat.

– Tämän päivän poikatutkimus analysoi sukupuolta ja sukupuolen sisäisiä eroja. Ei tuijoteta vain sukupuolten välisiä eroja, vaan ymmärretään, että tytöissä ja pojissa on paljon samanlaisuuksia. Ja sukupuolen sisällä, monilla elämänalueilla, on niin paljon eroja, että ne usein ylittävät sukupuolten väliset erot.

Lue myös:

"Poikien nokittelukulttuurissa on vaikea olla oma itsensä" – Käytännön vinkkejä kasvattajille siitä, miten "poikakoodi" puretaan

Riku Rantala: Miehuus nousee pelosta, ja tätä naiset eivät ymmärrä

“Olenko minä ok, riitänkö minä ja onko maailma tällainen?” – Liian monella pojalla ei edelleenkään ole tilaa puhua tärkeistä asioista

Jasper Pääkkösen heilui natsina jo viisi vuotta sitten – ”Suomen American History X” tänään tv:ssä

Muropaketti - 26 min 7 s sitten

Yle TV2 esittää keskiviikkoillan elokuvana Dome Karukosken ohjaaman Leijonasydämen. Uusnatsidraama alkaa kanavalla kello 21.00, ja päättyy kello 22.35.

Vuonna 2013 valmistunut Leijonasydän on kertomus pikkukaupunkilaisesta uusnatsista, Teposta (Peter Franzén), joka rakastuu kiihkeästi temperamenttiseen Sariin (Laura Birn). Uudella avovaimolla on tummaihoinen poika Ramu (Yusufa Sidibeh). Kasvaako Teppo ulos ennakkoluuloistaan? Voittaako rakkaus vai kaveriporukan luoma paine? Entä miten käy Ramun, joka saa isäpuoliehdokkaakseen uusnatsin?

Franzénin, Birnin ja Sidibehin lisäksi Leijonasydäntä tähdittävät myös Jasper Pääkkönen, Pamela Tola, Timo Lavikainen, Jussi Vatanen, Mikko Neuvonen, Niko Vakkuri ja Jani Toivola.

Leijonasydämessä uusnatsia esittänyt Jasper Pääkkönen jatkoi tänä vuonna samoilla linjoilla ja esitti merkittävää sivuosaa Spike Leen BlacKkKlansmanissa, josta on muodostunut Suomessa yksi vuoden puhutuimmista elokuvista.

Ensi-illan aikoihin Olli Sulopuisto arvioi Leijonasydämen Muropaketille todeten mm. seuraavaa:

”Leijonasydän tuo väistämättä mieleen American History X:n, sillä tarinoiden ytimessä on paljon samaa. Voiko silmittömään vihaan perustuva maailmankatsomus muuttua? Mitä siihen vaaditaan? Entä jos muut ihmiset ympärillä eivät ole valmiita muuttumaan? Tässä tapauksessa ympäristöä edustaa Tepon veli Harri (Jasper Pääkkönen), joka on sen verran nuorempi, että on vasta lähdössä armeijaan.” 

Lue koko arvio täältä:

Leijonasydän iskee tarkasti – sydämeen

Neljässä päivässä lastenhoitajaksi? Keikkatyötä tekevä Susanna Salmenkannas joutuu jatkuvasti taistelemaan ennakkoluuloja vastaan: "Sanovat, että mitä lie narkkareita ovat"

Yle uutiset - 34 min 6 s sitten

Susanna Salmenkannas, 39, odottaa malttamattomasti joulua. Hänen pyöristyneessä vatsassaan on vauva, jonka pitäisi syntyä joulukuun 25. päivänä.

Salmenkannaksella ei ole vakituista työpaikkaa, mutta hän yrittää ansaita mahdollisimman paljon rahaa keikkatöillä ennen kuin lapsi syntyy. Raha on tarpeen, koska Salmenkannaksesta tulee yksinhuoltaja.

Viimeiset puolitoista vuotta Salmenkannas on tehnyt lyhyitä sijaisuuksia Helsingin päiväkodeissa. Hän on se ihminen, jolle soitetaan aamulla, kun joku vakituisista työntekijöistä on sairastunut.

Silloin Salmenkannakselle tulee äkkilähtö töihin.

Neljän päivän perehdytys nousi otsikoihin

Elokuun lopussa Vantaan Sanomat, Helsingin Uutiset ja Länsiväylä uutisoivat, että vain neljän päivän perehdytys avaa nyt pääsyn lastenhoitajaksi pääkaupunkiseudun päiväkoteihin.

MTV ja Yle kertoivat, että käytäntö ei ole uusi. Pääkaupunkiseudun päiväkoteihin henkilöstöä välittävä yhtiö Seure on perehdyttänyt sijaisia jo useita vuosia. Osalla heistä on kasvatusalan opintoja tai työkokemusta, osalla ei.

Keskustelufoorumeilla nousi niin sanottu paskamyrsky aiheesta. Susanna Salmenkannas

Tänä syksynä päiväkodeissa on ollut niin suuri henkilöstöpula, että Seuren sijaiset ovat loppuneet kesken. Tilanteen taustalla on monia syitä kuten lastentarhanopettajien tyytymättömyys palkkoihinsa ja pätevän henkilökunnan rekrytointivaikeudet.

Salmenkannas on yksi sadoista sijaisista, jotka ovat saaneet mediakohun kohteeksi nousseen nelipäiväisen pikaperehdytyksen Seurella. Hän osallistui siihen keväällä 2017.

Salmenkannaksen mukaan viime aikojen uutisointi Seuren sijaisvälityksestä heijastui nopeasti sosiaaliseen mediaan. Kommenttien negatiivinen sävy tuntui hänestä ikävältä.

– Keskustelufoorumeilla nousi niin sanottu paskamyrsky aiheesta. Alan koulutuksen saaneet kritisoivat ärhäkkäästi keikkatyöläisiä siitä, että ei lyhyellä perehdyttämisellä saa aikaan muuta kuin huonoja kokemuksia.

Susanna Salmenkannas kävi henkilöstöpalveluyhtiö Seuren perehdytyksen päiväkotien sijaistuksiin keväällä 2017.Susanna Salmenkannaksen kotialbumi

Salmenkannas on lukenut netistä kovaa kritiikkiä myös siitä, että lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien henkilöiden rikostaustoja ei tarkisteta.

– Sanotaan, että sieltä voi tulla lastentarhaan ketä tahansa. Että mitä lie narkkareita ovat, jotka eivät tiedä mitään lapsista.

Yle kertoi huhtikuussa, että laki estää rikostaustaotteen pyytämistä sellaisilta päiväkotien työntekijöiltä, joiden työsuhde kestää alle kolme kuukautta.

Seuren toimitusjohtaja Anne Sivula on kertonut Ylelle, että yhtiö haluaa tarkistaa kaikkien työntekijöiden taustat. Käytännöstä jouduttiin luopumaan, kun eduskunnan oikeusasiamies antoi siitä huomautuksen.

Oli hienoa seurata vierestä lasten kehitystä: miten oivalluksia tapahtuu, kun opitaan jotain uutta. Susanna Salmenkannas

Lyhyitä sijaisuuksia tekevä Susanna Salmenkannas ei voi mitään sille, että laki ei salli kaikkien lasten kanssa työskentelevien rikostaustan tarkistamista. Hänellä ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa siihen, että päiväkodeissa on ajauduttu tilanteeseen, jossa sijaisiksi joudutaan ottamaan ihmisiä, joilla ei ole alan koulutusta.

Salmenkannas hakeutui Seuren perehdytykseen, koska pitää lapsista. Kokemusta on esimerkiksi sukulaisten lasten hoitamisesta.

Kipinä lasten kanssa työskentelyyn syttyi jo lukioaikoina, kun Salmenkannas veti ystäviensä kanssa lasten ensiapukursseja SPR:n Laajasalon osastossa. Lasten suoruus, rehellisyys ja innostus palkitsivat häntä.

– Oli hienoa seurata vierestä lasten kehitystä. Miten oivalluksia tapahtuu, kun opitaan jotain uutta. Halusin tukea myös ryhmään tulevia uusia ja ujoja lapsia pääsemään kuorestaan ulos.

Salmenkannas ulkoilee päivittäin Yoda-koiransa kanssa.Susanna Salmenkannaksen kotialbumi Keikkatyöläinen: Pikaperehdytys antoi hyvät eväät sijaisuuksiin

Seure on korostanut, että pikaperehdytys ei ole ammatillista koulutusta vaan antaa sijaisille perustiedot tehtävistä, joita he saavat päiväkodeissa. Kaikkia hakijoita ei kelpuuteta, vaan pieni osa heistä pääsee perehdytykseen hakemusten ja haastattelujen kautta.

Salmenkannaksen kokemuksen mukaan hän sai perehdytyksestä hyvät eväät päiväkotisijaisuuksiin.

– Käytiin läpi, kuka on mistäkin vastuussa ja mitkä ovat meidän tehtäviämme. Päiväkotiharjoittelussa pystyi näyttämään, onko sinusta työhön. Sieltä annettiin rehellistä palautetta, onko pärjännyt vai ei. Saimme myös itse sanoa, miltä työ tuntui. Jos se ei vastannut omia odotuksia, oli mahdollisuus lopettaa jo siinä vaiheessa.

Salmenkannas harjoitteli kaksi päivää helsinkiläisessä päiväkoti Siilitiessä. Hän kertoo saaneensa erinomaista palautetta ja tuntee soveltuvansa alalle.

Ilman koulutusta ja tutkintoa hän ei kuitenkaan voi saada vakituista työpaikkaa, joka on hänen haaveensa.

Sijainen luovii ja mukautuu erilaisiin työympäristöihin

Työelämässä kollegojen suhtautuminen Salmenkannakseen ei ole ollut yhtä mutkatonta kuin lasten.

Yleensä sijainen otetaan päiväkodeissa hyvin vastaan, mutta ei aina.

– Se riippuu tietysti itsestäkin, millä asenteella sinne menee. Pääpiirteittäin vastaanotto on ollut hyvä, kun on nöyrä ja tekee sen työn mitä annetaan.

Salmenkannas kokee, että sijainen joutuu monesti luovimaan ja sopeutumaan päiväkotien erilaisiin toimintatapoihin.

Joissakin päiväkodeissa lapset saavat esimerkiksi kiipeillä pihan sisäpuolella olevien aitojen ylitse toisille ryhmille rajatuille alueille, mutta toisissa päiväkodeissa sellainen on kiellettyä. Sijainen ei voi automaattisesti tietää, kuuluuko tällaiseen tilanteeseen puuttua vai ei.

On vaikeaa auttaa, jos minun ei anneta auttaa. Susanna Salmenkannas

Myös se vaihtelee eri päiväkodeissa, mitä Salmenkannakselta odotetaan ja mitä hänelle sallitaan. Jos lapset vaikka juoksevat sisällä liian kovaa, keikkatyöläinen ei välttämättä saa puuttua asiaan vaan hänen täytyy ensin kertoa vakituiselle työntekijälle, joka sanoo lapsille asiasta.

– Muuten hypin muiden työntekijöiden varpaille.

Salmenkannas kokee ristiriitaisina tilanteet, joissa hänen ei anneta toimia itsenäisesti mutta samalla hänelle ei anneta toimintaohjeita.

– Kun yritän mennä kysymään, mitä voin tehdä, niin joskus saan vastaukseksi vain murahduksia ja olankohautuksia. On vaikeaa auttaa, jos minun ei anneta auttaa.

Joskus Salmenkannaksesta tuntuu, että hänet koetaan uhkana, vaikka hän ei ole sitä.

– Voi olla, että toinen pelkää, että minä vien hänen työpaikkansa, mutta eihän se niin ole. Tulen helpottamaan hänen päiväänsä, koska joku vakituinen työntekijä on poissa sillä hetkellä.

Hankalissa tilanteissa Salmenkannas pyrkii keskittymään ainoastaan työhönsä lasten kanssa. Heidän takiaan hän on päiväkodissa.

Selkäkivut lähtivät, opinnot kutsuvat

Kun joulu koittaa, Salmenkannaksen oma lapsi alkaa tehdä tuloaan. Tulevaisuutta täytyy miettiä uudessa valossa. Mikä työ olisi sellaista, joka sopii yksinhuoltajan arkeen?

Aiemmin Salmenkannas on tehnyt myyntityötä ja työskennellyt lentoemäntänä, mutta sai tarpeekseen jatkuvasta reissaamisesta.

Halusin olla osa yhteiskuntaa, ja minulla oli kova hinku töihin. Susanna Salmenkannas

Nuorempana Salmenkannas yritti myös opiskella eläintenhoitajaksi, mutta tutkinto jäi näyttöä vaille valmiiksi, kun selkärankaan tuli välilevyn pullistuma. Selkää leikattiin kolmeen otteeseen, ja toipuminen kesti niin kauan, että suuri osa opinnoista ehti vanhentua.

– Selkäkipujen kanssa taistelu on vienyt elämästäni viisi vuotta, mutta halusin olla osa yhteiskuntaa ja minulla oli kova hinku töihin.

Myös kosmetologin opinnot tyssäsivät selkäkipujen vuoksi. Ne veivät Salmenkannaksen tilapäisesti pyörätuoliin. Koulussa häntä kannustettiin jatkamaan, mutta hän itse koki, että työasennot olivat raskaita selälle.

Nykyään Salmenkannaksen selkä on kunnossa. Hän ei ole vielä päättänyt, mille alalle suuntautuu, kun hänen oma lapsensa on kypsä päiväkotiin.

Tulevaisuuden ala voi liittyä lasten kanssa työskentelyyn tai johonkin muuhun alaan, josta hänellä on aiempaa kokemusta. Tai sitten se voi olla jotain muuta.

Joka tapauksessa hänen täytyy saada tutkinto, sillä keikkatyöläisen toimeentulo on hyvin epävarmaa: työtilanteet vaihtelevat viikoittain. Toisinaan Salmenkannas on joutunut turvautumaan toimeentulotukeen.

Syksyn yhteishaussa hän on hakenut johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmaan.

– Sihteerityö on ollut murroksessa, mutta tämä koulutusohjelma tarjoaisi hyvät opit muun muassa HR-puolelle. Lisäksi kielet ovat aina kiinnostaneet minua.

Susanna Salmenkannas on joutunut käyttämään pyörätuolia selkäkipujen vuoksi, mutta enää sitä ei tarvita.Susanna Salmenkannaksen kotialbumi

Lue myös:

"Ilman sijaisia päiväkoteja voitaisiin joutua sulkemaan" – Hoitoa tarvitsevia lapsia on pääkaupunkiseudulla koko ajan enemmän, mutta samaan aikaan työvoimasta on huutava pula (31.8.2018)

Helsingissä olisi tarjolla töitä 400 lastentarhanopettajalle, ja sijaispulakin on valtava – Tonnin porkkana ei houkuttele väkeä töihin (23.8.2018)

Lasten kanssa työskentelevien rikostausta pitäisi selvittää, mutta kaikille näin ei tehdä – helsinkiläispäiväkotiin lähetettiin sekavasti käyttäytynyt sijainen (23.4.2018)

Wharton Professor Says America Should Shorten the Work Day By 2 Hours

Slashdot - 54 min 6 s sitten
Adam Grant, an organizational psychologist, New York Times best-selling author, and The Wharton School's top professor, says Americans should work two hours less. Instead of the typical 9-to-5, people "should finish at 3pm," says Grant in a recent LinkedIn post. "We can be as productive and creative in 6 focused hours as in 8 unfocused hours." CNBC reports: In the LinkedIn post, Grant was weighing in on an Atlantic article about the time gap between when school and work days end, a bane for many parents. But it's not the first time Grant has given his stamp of approval to less work with more productivity. "Productivity is less about time management and more about attention management," Grant tweeted in July, highlighting an article about a successful four-day work week study. For the study, a New Zealand company adopted a four-day work week (at five-day pay) with positive results; the company saw benefits ranging from lower stress levels in employees to increased performance. In a recent blog post, billionaire Richard Branson also touted the success of a three-day or four-day work week. "It's easier to attract top talent when you are open and flexible," Branson said in the post. "It's not effective or productive to force them to behave in a conventional way." "Many people out there would love three-day or even four-day weekends," said Branson. "Everyone would welcome more time to spend with their loved ones, more time to get fit and healthy, more time to explore the world."

Read more of this story at Slashdot.

Terveydenhuollon henkilökunta on saamassa poliisivaltuuksia – ambulanssihenkilökunta pelkää työturvallisuutensa puolesta

Kaleva - 1 tunti 4 min sitten
Asiakas- ja potilaslain uudistus vaarantaa työturvallisuutta Suomen ensihoitoalan liiton ja Palomiesliiton mukaan.

Hurrikaani Florence on aiheuttanut huomattavia tuhoja eläintuottajille Pohjois-Carolinassa

Yle uutiset - 1 tunti 4 min sitten

Yhdysvalloissa hurrikaani Florence on aiheuttanut suuria tuhoja maatiloilla Pohjois-Carolinassa.

Arvioiden mukaan siipikarjaa on kuollut 3,4 miljoonaa lintua ja noin 5 500 sikaa. Kuolleiden eläinten määrät ovat nyt suuremmat kuin kaksi vuotta sitten hurrikaani Matthewin jälkeen.

Eläinlääkärit ja muut pelastustyöntekijät ovat käyttäneet useita päiviä alueen maatiloilla pelastaakseen eläimiä.

– Hurrikaanin aiheuttamat tuhot ovat tuottajille myös taloudellisesti erittäin suuret, sanoo maatalouskomissaari Steve Troxler.

Osavaltiossa on yhteensä noin 8,9 miljoonaa sikaa, mikä on noin 12 prosenttia koko Yhdysvaltojen määrästä.

Hurrikaani on aiheuttanut Pohjois-Carolinassa muun muassa pahoja tulvia ja erittäin laajoja sähkökatkoksia. Tämänhetkisten tietojen mukaan kaikkiaan 26 ihmistä on menehtynyt hirmumyrskyn seurauksena.

Lue myös:

Florence-myrskyn aiheuttamat pahimmat tuhot saattavat olla vasta edessä

Florence-myrskyn nostattamat vedet ovat saartaneet Wilmingtonin kaupungin täysin

Linux On Windows 10: Running Ubuntu VMs Just Got a Lot Easier, Says Microsoft

Slashdot - 1 tunti 34 min sitten
Liam Tung reporting for ZDNet: Ubuntu maintainer Canonical and Microsoft have teamed up to release an optimized Ubuntu Desktop image that's available through Microsoft's Hyper-V gallery. The Ubuntu Desktop image should deliver a better experience when running it as a guest on a Windows 10 Pro host, according to Canonical. The optimized version is Ubuntu Desktop 18.04.1 LTS release, also known as Bionic Beaver. Microsoft's work with Canonical was prompted by its users who wanted a "first-class experience" on Linux virtual machines (VMs) as well as Windows VMs. To achieve this goal, Microsoft worked with the developers of XRDP, an open-source remote-desktop protocol (RDP) for Linux based on Microsoft's RDP for Windows. Thanks to that work, XRDP now supports Microsoft's Enhanced Session Mode, which allows Hyper-V to use the open-source implementation of RDP to connect to Linux VMs. This in turn gives Ubuntu VMs on Windows hosts a better mouse experience, an integrated clipboard, windows resizing, and shared folders for easier file transfers between host and guest. Microsoft's Hyper-V Quick Create VM setup wizard should also help improve the experience. "With the Hyper-V Quick Create feature added in the Windows 10 Fall Creators Update, we have partnered with Ubuntu and added a virtual machine image so in a few quick minutes, you'll be up and developing," said Clint Rutkas, a senior technical product manager on Microsoft's Windows Developer Team. "This is available now -- just type 'Hyper-V Quick Create' in your start menu."

Read more of this story at Slashdot.

Chrome OS Revamp Delivers a New Look and Linux App Support

Slashdot - 2 tuntia 14 min sitten
Google has released a Chrome OS 69 update that introduces a range of new features. From a report: Most notably, there's now support for running Linux apps. You'll need a supported machine (a handful of machines from Acer, ASUS, HP, Lenovo, Samsung and Google itself). Still, this could be more than a little helpful if you want to run a conventional desktop app or command line terminal without switching to another PC or a virtual environment. The new software also adds the long-in-the-making Night Light mode to ease your eyes at the end of the day. Voice dictation is now available in any text field, and there's a fresh Files interface that can access Play files and Team Drives.

Read more of this story at Slashdot.

EU Drops Court Case After Apple Repays More Than $16 Billion In Taxes and Interest To Ireland

Slashdot - 2 tuntia 54 min sitten
"Ireland's government has fully recovered more than [$16 billion] in disputed taxes and interest from Apple, which it will hold in an escrow fund pending its appeal against a European Union tax ruling," reports The Guardian. From the report: The European commission ruled in August 2016 that Apple had received unfair tax incentives from the Irish government. Both Apple and Dublin are appealing against the original ruling, saying the iPhone maker's tax treatment was in line with Irish and EU law. Ireland's finance ministry, which began collecting the back taxes in a series of payments in May, estimated last year the total amount could have reached -- [$17.5 billion] including EU interest. In the end the amount was [$15.2 billion] in back taxes plus [$1.4 billion] interest. For its part, the commission said it would scrap its lawsuit against Ireland, which it initiated last year because of delays in recovering the money. "In light of the full payment by Apple of the illegal state aid it had received from Ireland, commissioner (Margrethe) Vestager will be proposing to the college of commissioners the withdrawal of this court action," the commission spokesman Ricardo Cardoso said. Ireland's finance ministry said its appeal had been granted priority status and is progressing through the various stages of private written proceedings before the general court of the European Union (GCEU), Europe's second highest court. The matter will likely take several years to be settled by the European courts, it added.

Read more of this story at Slashdot.

EU-johtajat pohtivat Salzburgissa yhteisen rajavartioston perustamista – paikalla myös pääministeri Juha Sipilä

Yle uutiset - 3 tuntia 7 min sitten

EU-johtajat tapaavat tänään Itävallan Salzburgissa, jossa illallispöytään ladataan tuhti annos maahanmuuttoaiheita.

Komission viimeviikkoinen esitys yhteisen raja- ja merivartioston perustamisesta on ehtinyt jo kirvoittaa kritiikkiä. EU-johtajien odotetaan pohtivan, onko komission ehdotus 10 000 työntekijän rajavartiostosta hyvä idea.

EU-johtajien epävirallinen huippukokous alkaa tänään illallisella ja jatkuu huomenna. Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Yhteisen rajavartioston perustaminen tarkoittaisi, että Suomenkin pitäisi lähettää yhteisiin joukkoihin tuntuva määrä rajavartijoita. Rajavartiolaitokselta arvioidaan, että työntekijöitä jouduttaisiin palkkamaan ja kouluttamaan lisää, jotta Suomi pystyisi antamaan siltä pyydetyt jopa 170 rajavartijaa.

Maahanmuutto pysyy EU-johtajien agendalla, vaikka maahantulijoiden määrä on vähentynyt merkittävästi. Italiaan saapui syyskuussa vain 691 siirtolaista, kertoo YK:n pakolaisjärjestö UNHCR. Koko vuonna tulijoita Italiaan on ollut lähes 21 000. EU-puheenjohtajamaa Itävalta on pitänyt maahanmuuttoa voimakkaasti esillä. Maan hallituksessa istuvat keskustaoikeistoa edustava Itävallan kansanpuolue ja laitaoikeistoa edustava vapauspuolue.

Brexitille uusi takaraja

Lokakuun huippukokouksen oli määrä olla takaraja brexit-neuvotteluille, mutta pitkään jumissa olleet neuvottelut eivät ole aukenemassa. EU-johtajat ovatkin siirtämässä takarajan nyt marraskuulle, jolloin pidettäisiin ylimääräinen huippukokous. Syy sille, miksi lisäaikaa tarvitaan, löytyy Britannian sisäpolitiikasta. Konservatiivien puoluekokous järjestetään kuun vaihteessa, ja sieltä odotetaan joko vahvistusta tai uutta suuntaa pääministeri Theresa Mayn brexit-suunnitelmille.

Etelä- ja Pohjois-Korean neuvottelut jatkuvat tänään – ydinaseettomuus ja rauha ensisijaiset teemat

Yle uutiset - 3 tuntia 32 min sitten

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un jatkavat historiallista tapaamistaan tänään Pjongjangissa. Neuvottelut aloitettiin jo eilen, mutta keskustelujen sisällöstä ei kerrottu julkisuuteen.

Huippukokouksen asialistalla on ennakoitu olevan Pohjois-Korean ydinohjelma ja maiden kahdenväliset suhteet.

– Korean niemimaan täydellinen ydinaseettomuus ja rauha ovat neuvotteluissa ensisijaisia, Moon toteaa.

Moonin mukaan edessä on haasteita, mutta Kimin ja hänen välillä on syntynyt luottamus ja ystävyys.

Pyongyang / EPA Pohjois-Korean ydinaseohjema kismittää edelleen Yhdysvaltoja

Yhdysvallat painostaa Pohjois-Koreaa täydelliseen ydinaseettomuuteen, kun taas Pohjois-Korea haluaa virallisen julistuksen siitä, että vuosina 1950–1953 käyty Korean sota on ohi. Pohjois-Korea tuomitsee myös Yhdysvaltojen tiukat vaatimukset, joiden mukaan se luopuisi ydinaseistaan yksipuolisesti.

Pohjois-Korea ei tähän mennessä ole antanut juurikaan merkkejä siitä, että maa olisi valmis luopumaan ydinohjelmastaan ja etsisi helpotusta kansainvälisiin pakotteisiin.

Yhdysvalloissa viranomaiset ja analyytikot uskovat, että Pohjois-Korea työskentelee salassa.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo puhui puhelimitse Etelä-Korean ulkoministerin Kang Kyung-whan kanssa sunnuntaina ja maanantaina nyt käynnissä olevasta huippukokouksesta.

Koreoiden välinen huipputapaaminen on kolmas tänä vuonna. Aiemmat tapaamiset on järjestetty maiden välisellä rajalla. Tällä kertaa Etelä-Korean presidentti matkusti vaimonsa ja delegaation kanssa Pohjois-Koreaan.

Lue myös:

Etelä-Korean ja Pohjois-Korean päämiehet tapaavat tämän vuoden kolmannessa huippukokouksessa

Valkoinen talo: Pohjois-Korea ehdottaa uutta tapaamista Yhdysvalloille

Pohjois-Korea esitteli sotilasmahtiaan - järeimmät ohjukset puuttuivat paraatista

Koreoiden tapaaminen varmistui – se pidetään pohjoisen pääkaupungissa Pjongjangissa

Yhdysvallat kyllästyi Pohjois-Korean viivyttelyyn ja päätti aloittaa uudelleen sotaharjoitukset

People Tend To Cluster Into Four Distinct Personality 'Types,' Says Study

Slashdot - 3 tuntia 34 min sitten
An anonymous reader quotes a report from Ars Technica: A new study has sifted through some of the largest online data sets of personality quizzes and identified four distinct "types" therein. The new methodology used for this study -- described in detail in a new paper in Nature Human Behavior -- is rigorous and replicable, which could help move personality typing analysis out of the dubious self-help section in your local bookstore and into serious scientific journals. What's new here is the identification of four dominant clusters in the overall distribution of traits. [Paper co-author William Revelle (Northwestern University)] prefers to think of them as "lumps in the batter" and suggests that a good analogy would be how people tend to concentrate in cities in the United States. The Northwestern researchers used publicly available data from online quizzes taken by 1.5 million people around the world. That data was then plotted in accordance with the so-called Big Five basic personality traits: neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, and conscientiousness. The Big Five is currently the professional standard for social psychologists who study personality. (Here's a good summary of what each of those traits means to psychologists.) They then applied their algorithms to the resulting dataset. Here are the four distinct personality clusters that the researchers ended up with: Average: These people score high in neuroticism and extraversion, but score low in openness. It is the most typical category, with women being more likely than men to fit into it. Reserved: This type of person is stable emotionally without being especially open or neurotic. They tend to score lower on extraversion but tend to be somewhat agreeable and conscientious. Role Models: These people score high in every trait except neuroticism, and the likelihood that someone fits into this category increases dramatically as they age. "These are people who are dependable and open to new ideas," says Amaral. "These are good people to be in charge of things." Women are more likely than men to be role models. Self-Centered: These people score very high in extraversion, but score low in openness, agreeableness, and conscientiousness. Most teenage boys would fall into this category, according to Revelle, before (hopefully) maturing out of it. The number of people who fall into this category decreases dramatically with age.

Read more of this story at Slashdot.

Google's Android OS To Power Dashboard Displays

Slashdot - 4 tuntia 14 min sitten
schwit1 shares a report from The Wall Street Journal: Google is making a major push into the auto industry, partnering with the Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance to use the tech company's Android OS to power media displays (Warning: source may be paywalled; alternative source) that will eventually be sold in millions of cars world-wide. The auto-making alliance, which together sells more vehicles than any other auto maker, is picking Google to provide the operating system for its next-generation infotainment system, marking a major victory for the Silicon Valley tech giant, which has spent more than a decade trying to replicate the success it has had with the smartphone in the car. The alliance, which last year sold a combined 10.6 million vehicles globally, will debut the new system in 2021, giving drivers better integration of Google's maps, app store and voice-activated assistant from the vehicle's dashboard, the companies said. The move comes as other auto makers have been reluctant to cede control of this space to tech rivals, in part because they see the technology as generating valuable consumer data that can be turned into new revenue streams. Slashdot reader schwit1 adds: "But can I get it unlocked and can it be turned off, like this traveling telescreen?

Read more of this story at Slashdot.

iPhone XS, XS Max Are World's Fastest Phones (Again)

Slashdot - 4 tuntia 54 min sitten
According to "several real-world tests and synthetic benchmarks," the new iPhone XS and XS Max, equipped with the world's first 7-nanometer A12 Bionic processor, are the world's fastest smartphones, reports Tom's Guide. They even significantly outperform Qualcomm's Snapdragon 845 chip. From the report: Geekbench 4 is a benchmark that measures overall performance, and no other phone comes close to Apple's new handsets on this test. The iPhone Xs notched 11,420, and the iPhone Xs Max hit 11,515. The older iPhone X scored 10,357, so that's about an 11 percent improvement. There's a lot more distance between the new iPhones and Android flagships. The fastest Android phone around, the OnePlus 6, scored 9,088 on Geekbench 4 with its 8GB of RAM, while the Galaxy Note 9 reached 8,876. To test real-world performance, we use the Adobe Premiere Clips app to transcode a 2-minute 4K video to 1080p. The iPhone X was miles ahead last year with a time of just 42 seconds. This time around, the iPhone XS and iPhone XS Max knocked it down further to 39 seconds. The Galaxy S9+ took 2 minutes and 32 seconds to complete the task, and that's the fastest we've seen from an Android phone. The OnePlus 6 finished in 3:45, and the LG G7 ThinQ took 3:16. One good way to measure real-world performance is to see how long it takes for a phone to load demanding apps. Because the phones have the same processor for this round, we just used the iPhone Xs Max and put it up against the iPhone X and the Galaxy Note 9. The iPhone XS Max was faster every time, including a 15-second victory in Fortnite over the Note 9 and 3-second win in Asphalt 9. The phones were closer in Pokemon Go but the iPhone XS Max still came out on top. The new iPhones did lag behind the competition in the 3DMark Slingshot Extreme test, which measures graphics performance by evaluating everything from rendering to volumetric lighting. The iPhone XS Max and iPhone X received scores of 4,244 and 4,339, respectively, while the OnePlus 6 received a score of 5,124. As for the GFXBench 5 test, the iPhone XS Max achieved 1,604.7 frames on the Aztec Ruins portion of the test, and 1,744.44 frames in the Car Chase test," reports Tom's Guide. "The Note 9 was far behind at 851.7 and 1,103 frames, respectively. However, the Galaxy S9+ edged past the iPhone XS Max on this test."

Read more of this story at Slashdot.

Tesla Is Facing US Criminal Probe Over Elon Musk Statements

Slashdot - 5 tuntia 34 min sitten
An anonymous reader quotes a report from Bloomberg: Tesla is under investigation by the Justice Department over public statements made by the company and Chief Executive Officer Elon Musk. The criminal probe is running alongside a previously reported civil inquiry by securities regulators. Federal prosecutors opened a fraud investigation after Musk tweeted last month that he was contemplating taking Tesla private and had "funding secured" for the deal. The tweet initially sent the company's shares higher. Tesla confirmed it has been contacted by the Justice Department. The investigation by the U.S. attorney's office in the Northern District of California follows a subpoena issued by the Securities and Exchange Commission seeking information from the electric-car maker about Musk's plans to go private, which he has since abandoned. Tesla said in a statement following Bloomberg's report: "Last month, following Elon's announcement that he was considering taking the company private, Tesla received a voluntary request for documents from the DOJ and has been cooperative in responding to it. We have not received a subpoena, a request for testimony, or any other formal process. We respect the DOJ's desire to get information about this and believe that the matter should be quickly resolved as they review the information they have received."

Read more of this story at Slashdot.

Supon entinen päällikkö Seppo Tiitinen paljasti nimeään kantavalta listalta vain ketä siellä ei ainakaan ole – Muista nimistä ei mitään muistikuvaa

Yle uutiset - 6 tuntia 3 min sitten

Seppo Tiitinen, tuo yrmyn näköinen kookas mies, on tuttu eduskunnan puhemieskorokkeelta vuodesta 1990 alkaen.

Tiitinen työskenteli eduskunnan pääsihteerinä vuoteen 2016, kunnes siirtyi eläkkeelle.

Tunnettu hän on myös suojelupoliisin entisenä nokkamiehenä ja varsinkin kassakaappiin suljetusta uteliaisuutta herättävästä Tiitisen listasta. Suojelupoliisin päällikkönä Tiitinen operoi vuosina 1978–90.

Politiikan toimittaja Pekka Ervastin Tiitisen haastatteluihin perustuva kirja "Tiitinen – vakoilijoita ja veijareita" kertoo rivien välissä, että vallakas mies on myös oopperaa rakastava kaunosielu ja savolainen seuramies.

"Melkoisella varmuudella" ei kahta nimeä

Suojelupoliisin päällikkö Seppo Tiitinen sai Länsi-Saksan tiedustelupalvelulta vuonna 1990 vihjelistan Itä-Saksan agentin kontakteista Helsingissä.

Seppo Tiitinen kuittaa valtaisaa uteliaisuutta herättävän nimilistan ”virvelöidyistä” ja tietoja välittävistä ihmisistä ilmauksella: ”Paljon melua tyhjästä”.

Tiitinen lukitsi listan presidentti Mauno Koiviston kaudella suojelupoliisin kassakaappiin. Tiitinen sanoo, että kommunismin aikaisten satelliittimaiden toiminnalla on nyky-Suomessa häviävän pieni merkitys.

– Suomen vastavakoilurintaman pääsuunta on aina ollut sama ja tunnettu. Vastapeluri eli Neuvostoliitto ja sen seuraajavaltio on aina halunnut hoitaa tiedustelunsa Suomessa omin voimin. Siinä ei ole pikkuapureita eli liittolaismaita tarvittu.

Tiitinen väittääkin, ettei muista 18 nimen listalta yhtään. Sen hän kuitenkin muistaa, että kahta julkisissa arvuutteluissa esiintynyttä nimeä siinä ei ole.

– Voin melkoisella varmuudella sanoa, että jos Kalevi Sorsan nimi olisi listalla, muistaisin sen. Sama pätee Tarja Halosen kaltaisiin valtakunnantason poliitikkoihin.

Lista tulee julkiseksi vuonna 2050.

Presidentin poliisi

Kun Seppo Tiitinen aloitti suojelupoliiisin leivissä, presidentti Urho Kekkonen piti suojelupoliisin keskeisenä tehtävänä kommunistien seurantaa.

Tieto Venäjän liikkeistä ja tiedot venäläisille kulkivat paljolti suojelupoliisin päällikön Tiitisen ja Neuvostoliiton suurlähetystön lähetystöneuvos Viktor Vladimirovin kautta.

Kekkonen halusi myös tietää kaiken Vladimirovin eli Vihtorin ja Tiitisen säännöllisestä tietojenvaihdosta.

Tätä tietojen vaihtoa KGB-miehen kanssa on arvosteltu esimerkiksi siitä, että supon kanssa tehty ”herrasmiessopimus” salli suurvallan tiedustelun valtion rajojen sisällä.

Presidentti Mauno Koivisto kertoo omissa muistelmissaan, että Neuvostoliiton tiedustelua ei pyritty lopettamaan vaan pitämään se aisoissa.

Myös Seppo Tiitinen sanoo, että vastatiedustelun kannalta oli tärkeää päästää tiedossa olevat vakoojat maahan.

– Silloin ei tarvinnut harrastaa kissa ja hiiri -leikkiä eli arvuutella, ketkä olivat kohteita ja ketkä eivät. Näin suojelupoliisn vähäisiä resursseja saattoi kohdistaa järkevästi.

Vaikuttamista poliittisiin päätöksiin

Tiitinen kertoo, että agenttien jahtaaminen oli jatkuvaa ja tiedustelupalvelun työ raadollista.

– Siinä pyritään selkeästi ja aktiivisesti vaikuttamaan asemamaan poliittisiin näkemyksiin, jopa päätöksiin.

Tuolloin vaikutettiin ilman somea – henkilökohtaisin kontaktein ja laajemmalla informaatiovaikutuksella ja propagandalla.

Neuvostoliiton, nykyinen Venäjän suurlähetystöYLE

– Varsinkin 1970-luvulla oma ”kotiryssä” oli joissakin poliittisissa piireissä eräänlainen ulkopoliittinen laatumerkki – ellei peräti statussymboli. "Kotiryssän" avulla saattoi siivittää nousua politiikassa. Ja KGB:hän pyrki uimaan suomalaispoliitikkojen liiveihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kertoo entinen suojelupoliisin päällikkö kirjassa.

Karkotuksia piilossa

Vakoilusta tai tihutöistä epäiltyjä tai kiinni jääneitä kiidätettiin takaisin kotiin eli karkotettiin.

– Minun päällikköaikanani maasta lähettiin pois parikymmentä neuvostoliittolaista. Muista maista karkotettuja ei ollut lukuun ottamatta paria romanialaista ja kahta ranskalaista.

Karkotuksista ja varoituksista päätti presidentti Tiitisen raportoinnin jälkeen. Tämän jälkeen Tiitisen tehtävä oli kertoa karkotuksista lähetystöneuvos Vladimiroville.

Medialta karkotukset piilotettiin. Tiitisen mukaan ei haluttu aiheuttaa lisää vahinkoa Suomen ulkosuhteille. Tiitinen pohtii kirjassa Suomen linjan nykyään muuttuneen.

– Britanniassa sattuneen hermokaasuiskun jälkeen 2018 myös Suomi potkaisi julkisesti yhden venäläisen tiedustelumiehen maasta osana EU-maissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa tehtyjä diplomaattien joukkokarkotuksia.

Pakolaistulva ja terrori-isku

Neuvostoliiton rakoilu liitoksistaan ja lopulta jättiläisen hajoaminen aiheutti vakavia uhkakuvia. Tiitinen kertoo kirjassa, että pakolaispaine itärajan takaa kasvoi. Se lisäsi suojelupoliisin arvion mukaan terrorismin uhkaa.

Itärajan ylitse tuleva inkeriläisten pelätty massamuutto saatiin kuitenkin sujumaan, vaikka ovista ja ikkunoista tulvi viisumianomuksia.

Sen sijaan Suomessa pelättiin myös juutalaisten massapakoa länteen. Neuvostoliiton talouden romahduksen seurauksena arveltiin jopa miljoonan juutalaisen lähtevän maasta, näistä 200 000 Leningradin alueelta.

Lentojen oli määrä kulkea Lappeenrannan kautta. Tiitinen kertoo kirjassa ottaneensa yhteyttä Palestiinan vapautusjärjestöön PLO:hon ja vaatineen takuita, ettei Suomen alueella ”yritettäisi mitään dramaattista”.

Suojelupoliisi Helsingin RatakadullaAOP

Huolestuttavasta ”Suomelle annettavasta opetuksesta” kuitenkin tihkui tietoja suojelupoliisille kesällä 1990.

– Saimme vihjeen jonka mukaan iskuja suunniteltaisiin Ateenassa Suomen ja Neuvostoliiton suurlähetystöjä vastaan juutalaismuuton pysäyttämiseksi.

Suomen kautta kulkevasta kuljetusreitistä luovuttiin, ja Israel neuvotteli Neuvostoliiton kanssa suorista lennoista.

Myräköitä ja lautaskiistoja pääsihteerin pallilta katsottuna

Vallan kulisseihin pääsemme Tiitisen matkassa kurkistamaan myös eduskuntasalin eturivistä, pääsihteerin paikalta.

EU-edustamisen niin sanotun lautaskiistan alkujuuret kerrotaan presidentti Martti Ahtisaaren ajalta ns. linnarauhan rakentamiseen saakka.

Presidentti Ahtisaarelle ei kelvannut, että pääministeri edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa. Suomen pääministeriä istutettiin lähinnä nurkassa Esko Ahon (kesk.) hallituksen aikaan, kertoo Tiitinen.

– Kysyin presidentin neuvonantajalta Martti Manniselta, oliko hän tehnyt selväksi, että perustuslakivaliokunta tulkitsee valtiosääntöoikeudelliset asiat. Manninen levitteli käsisään ja totesi, että presidentti katsoi olevansa paras perustuslain tulkitsija.

Seoppo Tiitinen toimi eduskunnan pääsihteerinä 1990–2016Yle

Perustuslakiuudistus korjasi sittemmin Tiitisen mukaan ”presidenttien tossunpoikkeamat”. Tällä hän tarkoittaa tapauksia, joissa presidentit eivät olleet toimineet tai tulkinneet valtaoikeuksiaan hyväksyttävällä tavalla. Presidentin aisan yli potkiminen laitettiin kuriin.

Suomalaiset ottavat lait liiankin tosissaan

Sutki savolaisuus lienee Tiitisen pontimena, kun hän kirjassa hämmästelee suomalaisten orjallista halua noudattaa lakeja.

– Muualla maailmassa lakiin kirjattuja korkealentoisia taivaanrannan maalauksia ei oteta yhtä vakavasti. Sama on EU-lainsäädännön kohdalla. Ei Euroopassa yleisesti ajatella, että kaikkien pitäisi ruveta askarruttamaan mieltään mokomilla pykäläseikoilla.

Tiitinen puhuu kirjassa hämmästyttävän avoimesti. Hän avaa historian käänteitä kansakunnan näköalapaikalta. Maallikko ei osaa edes ounastella, mitä kaikkea vielä jäi pimentoon.

Cyber Sleuths Find Traces of Infamous iPhone and Android Spyware 'Pegasus' in 45 Countries

Slashdot - Ti, 09/18/2018 - 23:50
Security researchers have found evidence that a piece of malware peddled as "lawful intercept" software to government agencies has been deployed against victims located in 45 countries, a number that far outweighs the number of known operators, meaning that some of them are conducting illegal cross-border surveillance. The findings come from a report published by Citizen Lab, a digital rights watchdog at the University of Toronto's Munk School of Global Affairs. ZDNet: The malware, known as Pegasus (or Trident), was created by Israeli cyber-security firm NSO Group and has been around for at least three years -- when it was first detailed in a report over the summer of 2016. The malware can operate on both Android and iOS devices, albeit it's been mostly spotted in campaigns targeting iPhone users primarily. On infected devices, Pegasus is a powerful spyware that can do many things, such as record conversations, steal private messages, exfiltrate photos, and much much more. Citizen Lab's researchers explained how they were able to arrive at the conclusion. They said they identified 1,091 IP addresses that matched their fingerprint for NSO's spyware. Then, they clustered the IP addresses into 36 separate operators with traces in 45 countries where these government agencies "may be conducting surveillance operations" between August 2016 and August 2018. Motherboard adds: Some of the countries where the researchers spotted Pegasus in democratic countries, such as the United States, France, and the UK, but there's also countries with questionable human rights records such as the United Arab Emirates, Bahrain, Mexico, Turkey, and Yemen. There's a caveat though. In some cases, the researchers aren't sure if the traces they found indicate an infection -- thus a target that may have been hacked from a foreign country -- or an operator. [...] "I can only hope that our research is causing these companies to think twice about sales where there is the potential for spyware abuse, causing potential customers to think twice about being associated with a company dealing with repressive governments, and causing potential investors to think twice about the inherently risky business of selling spyware to dictators." The report includes a corroboration of sorts from security firm Lookout, which noted that it had detected "three digits" Pegasus infections around the world.

Read more of this story at Slashdot.

Google is Giving up Some Control of the AMP Format

Slashdot - Ti, 09/18/2018 - 23:10
Accelerated Mobile Pages, or AMP, has been a controversial project since its debut. Critics say AMP is a Google-specific project and it is creating a walled-garden, which would only serve Google's best interests. On its part, Google has insisted that AMP's mission is to benefit the open web, and that many who contribute to AMP are non-Googlers. On Tuesday, Google announced that it would be giving up some control of how the code behind AMP is managed. A report adds: It plans to move the AMP Project to a "new governance model," which is to say that decisions about the code will be made by a committee that includes non-Googlers. Until now, final decisions about AMP's code have been made by Malte Ubl, the tech lead for the AMP Project at Google. A model with a single person in charge is not actually all that rare in open source. That person is often cheekily referred to as the BDFL, or "benevolent dictator for life." Ubl's been that person for AMP, but, he writes, "we've found that it doesn't scale to the size of the AMP Project today. Instead, we want to move to a model that explicitly gives a voice to all constituents of the community, including those who cannot contribute code themselves, such as end-users." [...] Google has already signed up non-Google people for the Advisory Committee, which will include representatives from The Washington Post, AliExpress, eBay, Cloudflare, and Automattic (which makes WordPress). Ubl says that it will also include "advocates for an open web," including "Leonie Watson of The Paciello Group, Nicole Sullivan of Google / Chrome, and Terence Eden." Of course, as anybody who's taken part in a committee knows, it's neither a fun solution nor a guarantee that a single company or person won't dominate it. But it's a step in the right direction, and Google is encouraging people to comment on the plan at the AMP Contributor Summit on September 25th.

Read more of this story at Slashdot.

Omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa Inarissa – palo oli vaarassa levitä muihinkin rakennuksiin

Kaleva - Ti, 09/18/2018 - 22:53
Palossa oli ainekset vieläkin pahempaan, sillä kymmenen metrin päässä talosta oli varasto ja siitä 20 metrin päässä toinen omakotitalo.

Sivut

Tilaa syöte alakulju.net syötteiden kerääjä